Kontakt

Telefon krisesenter: 47 85 54 69

Vakttelefonen er betjent hele døgnet.

E-post: post@altakrise.no

Krisesenteret i Alta er en ideell organisasjon som gir krisesentertilbud på vegne av tre samarbeidskommuner:

Alta, Loppa og Karasjok kommune.