Kontakt

Telefon krisesenter: 47 85 54 69

Vakttelefonen er betjent hele døgnet.

E-post: post@altakrise.no

Advokatvakt ved krisesenteret 

Krisesenteret tilbyr gratis advokathjelp hvor man kan få råd og veiledning i juridiske spørsmål som omhandler vold i nære relasjoner.

Dette kan for eksempel gjelde:

  • Politianmeldelse
  • Straffesak
  • Økonomisk oppgjør
  • Voldsoffererstatning
  • Barnefordeling
  • Oppholdstillatelse på bakgrunn av vold
  • Tvangsekteskap
  • Andre juridiske spørsmål eller tema i forbindelse med vold i nære relasjoner

Ta kontakt dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten, så setter vi opp tid for samtale.