Vold og kjønn

 

Vold i nære relasjoner har en klar kjønnsretning, der menn som regel er utøvere og kvinner er de utsatte. Den første omfangsstudien av vold i nære relasjoner som er gjennomført i Norge, viser at mer enn hver fjerde kvinne har opplevd at ektefelle eller samboer minst en gang har anvendt fysisk makt (Haaland, Schei & Clausden,2005). Mer enn hver femte mann har opplevd det samme, i henhold til resultatene i denne studien. Kjønnsrettningen blir imidlertid enda tydeligere der det er snakk om alvorlig, gjentagende og systematisk vold i forholdet (Haaland, Schei & Clausden,2005;Pape, 2003).

På grunn av at det er størst andel kvinner som er utsatt, er mange av undersøkelsene som er gjort rettet mot kvinnen som utsatt og mannen som voldsutøver. Det er også nødvendig å påpeke at en far som blir utsatt for vold fra sin partner, har sammen med sine barn samme rett til respekt, forståelse og beskyttelse som kvinner.

 

                                                                   Hentet fra Bufetats handbok "Barn på krisesenter", 2009.