content_full_top - is not in layout!

Selvskading

Selvskading handler ofte om at den psykiske smerten en har er så vond å bære, at den kommer til uttrykk ved å skade seg selv fysisk. Vi ser på selvskading som en nødutgang, ikke som et ønske om å ta sitt eget liv. Det blir en overlevelsesstrategi i en vanskelig hverdag. Selvskadingen har en funksjon, men den gjør deg ikke bedre. Mange opplever økt smerte etterpå som også er forbundet med skam og skyld. Nødutganger er viktige, men ikke alle nødutganger er like sunne, så kanskje er det behov for å finne andre måter å forholde seg til smerten på. Vår erfaring er at hyppigheten av selvskading avtar når det er rom for å prate om de vonde følelsene.