content_full_top - is not in layout!

Seksuelle problemer

Seksualitet kan for mange som har opplevd overgrep by på utfordringer. På den ene siden har vi dem som lever uforsiktig og har et utsvevende sexliv, og på den andre siden av skalaen finnes dem som ikke orker å forholde seg til sex. Noen lar være å ha et seksualliv, mens andre ”holder ut” under akten fordi en føler at partneren har krav på sex. Alle grader finnes, og noen har også et helt uproblematisk forhold til sin egen og andres seksualitet.

Det er ikke uvanlig å oppleve lystfølelse i forbindelse med overgrep, dette kan medføre at den utsatte føler seg medskyldig. Mange vil helst glemme at overgrep vakte lystfølelse og kan dermed legge lokk på voksen god seksuell lyst. Det kan skje at lystfølelsen i voksen alder blir synonymt med skam og skyldfølelse og dermed noe negativt.