content_full_top - is not in layout!

Seinvansker

Hva er en seinvanske?

En seinvanske er en helt normal reaksjon på en sjokkartet opplevelse som har blitt forvoldt deg av en eller flere personer. Alle seinvansker er ettervirkninger på den eller de traumene en har opplevd. En seinvanske kan virke både fysisk, psykisk og sosialt, og medfører ofte begrensinger i livsutfoldelsen, om traumene forblir ubearbeidet.

 

Eksempler på seinvansker

På venstre side er det en oversikt over de seinvansker vi ser går igjen hos mange av de som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det er viktig å understreke at noen kjenner seg igjen i mange av punktene, andre i bare få av dem, og andre igjen kan slite med helt andre ting. Så husk at denne oversikten ikke er noen fasit. Noen kan reagere med utmattelse når de leser denne oversikten, og føle en håpløshet på at ”så mye galt” feiler det meg. Andre kjenner på lettelse fordi de ikke lenger er alene om alle de ”rare” følelsene. Uansett hvordan du opplever det, så er du ikke rar, annerledes eller unormal.

 

Nødutganger

Seinvansker og nødutganger kan gå litt over i hverandre, forskjellen er; Seinvansker er konsekvenser av det å ha blitt utsatt for overgrep, -nødutganger er strategier man har brukt for å overleve.

 

Det er helt greit og ofte nødvendig å ha nødutganger. Noen er sunne og noen er usunne. Det er ikke alltid man er klar over at man har nødutganger og hvordan man bruker de, og mange har usunne nødutganger som for eksempel det å kutte seg selv. Bevisstgjøring kan hjelpe til med å finne sunne nødutganger som kan erstatte de usunne. Sunne nødutganger kan være å prate med noen, gå turer eller for eksempel trene.