content_full_top - is not in layout!

Foreldre/foresatte

Å være foreldre kan være utfordrende. Å være foreldre til et barn som er utsatt for seksuelle overgrep kan være mer utfordrende. Mange spørsmål dukker opp, som hvorfor så vi ikke, hvorfor fortalte ikke mitt barn noe, og hvordan kan jeg støtte mitt barn framover. På senteret vet vi mye om barn som har vært utsatt for overgrep. Har du for eksempel spørsmål om hvilken hjelp du kan få, eller hva som skjer ved anmeldelse kan du kontakte oss. Du har sikkert også mange andre spørsmål som du har behov for å snakke med noen om.

Det finnes ingen mal til hvordan en som foreldre skal behandle sitt barn i en slik situasjon. Men kanskje disse tipsene kan passe for nettopp ditt barn:

  • Skaff nødvendig hjelp, kontakt fastlege. Vi er behjelpelig med råd og veiledning.
  • Du kan hjelpe ditt barn ved selv å oppsøke hjelp i forhold til det som er vanskelig. 
  • Prøv å skape en hverdag som er mest mulig lik slik den var før, med rammer og rutiner som er kjent for barnet. 
  • Fortell barnet at det kan komme til deg om det ønsker å snakke om det som skjedde når det er rett for barnet.
  • Ikke mas på barnet om å fortelle deg alt om overgrepene.
  • Gi ros om barnet forteller om overgrep, men gi også ros på andre områder.
  • Vær foreldre, ikke terapeut.

 

Partnere

Ingen utsatte er like, heller ikke deres partnere. Du kan være mann, kvinne, ha en mannlig eller en kvinnelig kjæreste. Du kan nylig ha fått vite om hva din partner har vært utsatt for, eller du kan ha vært kjent med dette i mange år. Det å ha en partner som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan for mange by på vansker i enkelte situasjoner eller faser i livet. Seksuelle overgrep skader selvfølelsen og krenker grenser til et menneske.

Noen vanlige seinvirkninger av overgrep som påvirker parforholdet kan være problemer med nærhet og distanse både fysisk og psykisk, det å stole på sin partner, seksuelle problemer og skyld og skamfølelse for det som har skjedd. Seksuelt misbrukte har ofte en stor skyldfølelse i bagasjen. Mange sier at jo nærmere de kommer hverandre følelsesmessig, jo vanskeligere ble det for dem med fysisk nærhet.

Behovet for kontroll kan være viktig for den som er utsatt. Det kan være kontroll av det som skjer rundt en, og kontroll over de som står rundt en. Kontroll er bra, men for mye kontroll kan være ødeleggende.

I alle forhold er det å kommunisere, føle seg sett, forstått og bekreftet sentralt. Det å skaffe seg informasjon om vanlige reaksjoner og seinvirkninger etter overgrep vil kunne gjøre det lettere for deg å forstå din partners følelser og reaksjoner. Det vil også kunne gi deg selv en større forståelse av dine egne tanker og følelser.

Noen partnere forteller at det å få satt ord på hva som ikke er bra i forholdet, å få utrykke seg, har vært viktig for dem. Rett og slett slippe trollet ut i lyset. Dette har blant annet gitt nytt håp og pågangsmot i hverdagen. På denne måten drukner ikke det som er positivt i hverdagen.

Partners ansvar?

Som partner kan det være vanskelig å vite hva en bør og hva en ikke bør gjøre. Ofte kan en også føle mye ansvar, å finne det vanskelig å prioritere seg selv. Du er ikke ansvarlig for det som hendte din partner i barndommen eller smertene som følger av dette. Du er ansvarlig for hvordan du forholder deg til din partner i dag. Du er ansvarlig for hvordan du forholder deg til dine egne behov og ønsker. Du er ansvarlig for hvordan du har det og hvordan du ivaretar deg selv i samlivet. Du er ikke ansvarlig for å ta bort smerten hennes, men kan hjelpe henne å leve med den.

Mange partnere sier at de har stor skyldfølelse, fordi så mye av det de prøver på ikke er godt nok eller blir kritisert. Dette er et velkjent problem i samliv generelt, men er mer utpreget i samliv med en utsatt.

 

Mange seksuelt misbrukte kvinner har ikke et avklart forhold til sin egen styrke og svakhet. De forakter kanskje sin svakhet, og tror at det å være sterk er det samme som å være usårbar. Som partner er det derfor en fordel om du har et avklart forhold til din egen svakhet og styrke, og viser når du føler deg trygg og sterk, og når du føler deg svak.