content_full_top - is not in layout!

LISA- undersøkelsen

Målet med LISA-prosjektet (Longitudinal Investigation of Sexual Abuse) er å øke kunnskapen om konsekvenser av seksuelle overgrep.

LISA- prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) og Støttesenter mot Incest i Oslo (SMI), Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep i Bergen (SMIH), Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep i Sør-Trøndelag (SMISO) og Senter Mot Seksuelle Overgrep Rogaland (SMSO). I tillegg har prosjektet samarbeidspartnere ved universitetene Berkeley og Yale i USA.

 

Prosjektet ble til i 2008, som et samarbeid mellom UiB og SMIH. Den opprinnelige planen var å gjennomføre en spørreundersøkelse om søvnvansker blant SMIH’s brukere, men både prosjektgruppen og prosjektets faglige fokus ble snart utvidet. Videre ble det bestemt at undersøkelsen skulle være longitudinell. Dette innebærer at deltakere i LISA-prosjektet får tilsendt det samme spørreskjemaet gjentatte ganger, nærmere bestemt hvert andre år i 10 år. Dette gjør vi fordi vi ønsker å kartlegge hvordan det over tid går med personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

 

Link til undersøkelsen

Link til LISAs nettside ved UiB