content_full_top - is not in layout!

Konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer

Det er ikke uvanlig at de som er utsatt for seksuelle overgrep forteller at de har problemer med å huske ting og med å konsentrere seg.

Og bli utsatt for seksuelle overgrep fører ofte til at overlevelsesfunksjonene er aktivert, og du vil gå i konstant alarmberedskap.  Kroppen vil være på vakt, vente på neste overgrep. Da går mye av kreftene og tankene med til å «overleve» hverdagen, og det kan bli vanskelig å konsentrere seg og om hverdagens små og store hendelser. Frykt tar rett og slett bort hjernekapasitet. Kanskje du stadig glemmer avtaler, ikke klarer å følge med i samtaler, ikke får med deg beskjeder, har problemer med å konsentrer deg om noe over lengre tid, problemer med å veksle mellom ulike fokus og med å filtrere ut informasjon som ikke er nyttig i øyeblikket eller kjenner på en generell fjernhet. Det kan også være at du har en lavere terskel for å bli overveldet av inntrykk, det blir fort litt mye, noe som fører til at du kan blir raskere sliten en andre.