Hva er vold?

  

 ” Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom

denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får personen til

å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.”

                                                                                                        Per Isdal           

Det finnes mange typer vold, vold er ikke kun fysiske slag. Vår erfaring de siste årene er at mange av våre brukere oppgir den psykiske volden som grunn til at de oppsøker krisesenteret. De brukerne vi har snakket med oppgir nesten alltid at den psykiske volden begynte før den fysiske volden. Nedenfor får du en oversikt over forskjellige typer vold. Har du spørsmål kan du kontakt oss.

 

Fysisk vold:

Er enhver fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske. Det kan for eksempel være slag, spark, dytting, lugging, biting, knivstikking, binding, brennmerking, kvelertak og angrep med ulike gjenstander. All fysisk mishandling inneholder også psykisk mishandling.

 

Psykisk vold:

Er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker en annen. Det kan for eksempel være utskjelling, direkte trusler, indirekte trusler, isolering, gjentatt sårende kritikk, ignorering, ydmykelser, utagerende sjalusi, framsetting av uriktige anklager og forhør.

 

Seksuell vold:

Utføres for å krenke, ydmyke og kontrollere et annet menneske. Det kan for eksempel være uønsket seksuell berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre og påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på. Den seksuelle volden er svært psykologisk nedbrytende fordi den rammer det mest private hos et menneske.

 

Materiell vold:

Går ut over ting og gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glade i/som betyr noe for dem, rive i stykker klær, kaste og rasere inventar. Særlig hvis vedkommende tidligere har utøvd fysisk vold, vil den materielle volden virke skremmende og lammende.

 

Latent vold:

Er vold som virker i kraft av sin mulighet. I nære relasjoner der det har forekommet vold, kan den latente volden utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen. Risiko for ny vold kan styre alt den voldsutsatte gjør uten at det foreligger noen aktiv trussel. Det å ha opplevd vold gjør at en vet at det kan skje igjen.                                                                      

                                                                                Kilde: Per Isdal (2000) Meningen med volden

 

Vitne til vold:

Barn som opplever vold i hjemmet opplever den med alle sine sanser, blant annet gjennom å se den, høre den, se materielle skader og kjenne sin forelders redsel (Nkvts). Det å være vitne til vold, er like skadelig som og selv bli utsatt for vold selv. 

Sjalusi:

Har du hørt dette? Hvor har du vært? Hva gjorde du? Hvorfor ble du så lenge? Var det andre der- mannfolk/ kvinnfolk? Hva snakket dere om? Hvem danset du med? Det ble vel ikke bare dansing? Jeg skjønner hva som foregår – bare innrøm det!

Sosial vold:

Din partner liker ikke noen av aktivitetene du holder på med, han/hun vil at du skal slutte. Du slutter og omgås venner/kollegaer fordi han/hun ikke synes det er greit. Dette kan også gjelde familiemedlemmer. Dette er også vold, du blir isolert fra ditt sosiale liv.

Økonomisk vold:

Din partner har kontroll over deres økonomi, kanskje han nekter deg og arbeide, slik at du er økonomisk avhengig av din partner

Tvangsekteskap:

Vil si at du nektes retten til å velge hvem du vil gifte deg med, og at familie eller slektninger presser/tvinger deg til å inngå ekteskap med noen du ikke vil gifte deg med. Det kan også være å bli tvunget til å gifte deg når du ikke vil, selv om du kan være med på å velge ektefelle.

Prostitusjon:

Blir tvunget til å utføre seksuelle handlinger mot vederlag.

Kontrollerende adferd:

Er den viktigste drivkraften for den som utøver vold, å opprettholde makt og kontroll over sin partner/familie.