Grooming

Ordet ”grooming” kommer fra det engelske ordet ”groom” som betyr ”å forberede seg”. I tillegg kan ordet ”grooming” vise til begrepet ”child grooming”.

Grooming er prosessen hvor en voksen blir venner med, og oppretter en emosjonell kontakt med et barn, for så å avtale et møte med det slik at det vil bli mulig for den voksne å ha seksuell omgang med barnet. Et typisk hendelsesforløp i en groomingsak, vil ofte begynne med kontakt over internett. Denne kontakten vil først foregå i et åpent forum, gjerne i en såkalt chattekanal. Den voksne vil etter hvert prøve å få kontakten over til lukkede fora slik at kontakten kan skje direkte mellom partene, for eksempel over MSN. For at man skal kunne kontakte hverandre på MSN, må partene utveksle e-mail adresser og legge hverandre til som venner. Dersom den voksne får flyttet kontakten over til MSN, vil dette videre åpne for bruk av web-kamera under samtalen gitt at barnets PC har tilgang til et slikt kamera. På et tidspunkt vil gjerningspersonen kanskje be om barnets mobilnummer, slik at kontakten kan skje via tekstmeldinger. Til slutt vil gjerningspersonen legge til rette for et fysisk møte.

Man kan gjerne spørre seg hvordan den voksne får barnet til å gå med på et møte. Svaret er ganske enkelt. Den voksne får barnets tillit ved å lære barnet å kjenne. Gjerningspersonen

finner gjerne barn med lav selvtillit, og gjennom kontakten dem imellom finner han ut av barnets behov og hvordan han kan dekke dette behovet. Gjennom å dekke barnets behov, vil barnet begynne å stole på den voksne, og når den voksne da ber om et møte, sier ikke barnet nei.

Stadig flere barn og unge har nå muligheten til å benytte seg av internett. Groomingen kan skje på alle nettsteder hvor man kan komme i kontakt med andre mennesker.

 

Straffeloven, kapittel 19, seksualforbrytelser, § 201 a.

Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som har avtalt et møte med et barn under 16 år, og som med forsett om å begå en handling som nevnt i §§ 195, 196 eller § 200 annet ledd har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas.

Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte.

Straff etter denne bestemmelsen kan falle bort dersom de som har avtalt å møtes, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.