content_full_top - is not in layout!

Grooming

Ordet ”grooming” kommer fra det engelske ordet ”groom” som betyr ”å forberede seg”. I tillegg kan ordet ”grooming” vise til begrepet ”child grooming”.

Grooming er prosessen hvor en voksen blir venner med, og oppretter en emosjonell kontakt med et barn, for så å avtale et møte med det slik at det vil bli mulig for den voksne å ha seksuell omgang med barnet. Et typisk hendelsesforløp i en groomingsak, vil ofte begynne med kontakt over internett. Denne kontakten vil først foregå i et åpent forum, en chattekanal eller via spill online. Den voksne vil etter hvert prøve å få kontakten over til lukkede fora slik at kontakten kan skje direkte mellom partene, for eksempel over skype. På et tidspunkt vil gjerningspersonen kanskje be om barnets mobilnummer, slik at kontakten kan skje via tekstmeldinger. Til slutt vil gjerningspersonen legge til rette for et fysisk møte.

Man kan gjerne spørre seg hvordan den voksne får barnet til å gå med på et møte. Svaret er ganske enkelt. Den voksne får barnets tillit ved å lære barnet å kjenne. Gjerningspersonen finner gjerne barn med lav selvtillit, og gjennom kontakten dem imellom finner han ut av barnets behov og hvordan han kan dekke dette behovet. Gjennom å dekke barnets behov, vil barnet begynne å stole på den voksne, og når den voksne da ber om et møte, sier ikke barnet nei.

Stadig flere barn og unge har nå muligheten til å benytte seg av internett. Groomingen kan skje på alle nettsteder hvor man kan komme i kontakt med andre mennesker.