content_full_top - is not in layout!

Grenser, nærhet og avvisning

Det er ofte to motpoler når det gjelder grenser. Noen er svært grensesløse og ukritiske, andre har svært rigide eller strenge grenser både for seg selv og andre. Det å komme nær andre følelsesmessig kan være vanskelig, det kan være kjærester, venner, kollegaer og familie. Noen strever også med nærhet i forhold til egne barn. Samtidig som at nærhet er vanskelig, er mange svært sårbar for avisning. Lavt selvbilde og vansker med å tro at noen vil dem vel, gjør at mange er spesielt sårbare for tegn som kan tyde på at andre ikke liker dem. Når man forventer det verste er det lett å mistolke hva et annet menneske egentlig mener. Det kan og være vanskelig å si ja til gode ting, man kan lett bli mistenksom. Sier den utsatte ja til noe som føles godt, kan ofte tanker som: ”hva må jeg gi/yte tilbake?”, eller ”hva prøver han/hun og oppnå?” melder seg.  Mange blir mistenksomme og føler mistillit til andre mennesker rundt seg.