content_full_top - is not in layout!

SMISO Vest- Finnmark

SMISO Vest-Finnmark er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr støtte, veiledning og rådgivning til de som er

  • utsatt for incest eller seksuelle overgrep
  • pårørende og partnere til utsatte
  • omsorgspersoner til utsatte barn
  • fagfolk som gjennom sin jobb møter utsatte

Vi har ingen krav til henvisning for den utsatte selv eller deres pårørende.

Vi har taushetsplikt og du kan være anonym om du ønsker det. SMISO Vest-Finnmark er åpnet mellom klokken 09.00 - 15.00 alle hverdager.

 

Formål:

Vårt formål er å gi seksuelt misbrukte og krenkede kvinner, menn og deres pårørende støtte og hjelp. Vi skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler seksuelle overgrep. Dette skal skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, veiledning og bruk av media.

 

 

Vårt menneskesyn bygger på prinsippet om at evnen til å heles

etter seksuelle overgrep ligger i personen selv.

Vi gir den utsatte støtte til å bearbeide overgrepene

og bli klar over hvordan de preger livet.

 

 

 

 

Filmen Trøbbel

 

Trøbbel er en film som er ment å være forebyggende og avdekkende. Den har medvirket til at mange barn som vært utsatt for seksuelt misbruk, våget å fortelle om overgrepene.