Kontakt

Alta krisesenter

Tlf: 78 43 46 93

Krisesentertelefonen er betjent hele døgnet.

Epost: post@altakrise.no

Voldsalarm

Tilbudet er landsdekkende og gratis. Når alarmen utløses får du direkte kontakt med politiet. Mobil voldsalarm er midlertidig og for å løse akutte problemer, men er ikke ment å være permanent. Alarmen tildeles derfor for tre måneder av gangen. Graden og alvorligheten av trusler avgjør hvor lenge du får beholde alarmen. Du trenger ikke anmelde det straffbare forholdet for å få voldsalarm, men du eller noen andre må på dine vegne søke om det. Alarmen tildeles etter en vurdering av politiet, eventuelt i samråd med andre etater og institusjoner. For mer informasjon, kan du ta kontakt med ditt lokal politi på 02800

Du trenger ikke anmelde det straffbare forholdet for å få voldsalarm

Vakthold

Vakthold omfatter alt fra at politiet patruljerer ved for eksempel boligen, arbeidsplassen eller skolen din, til at du får fast politivakt og at politiet følger deg til og fra dit du skal.

Vakthold er særlig aktuelt i forbindelse med at du vitner eller er fornærmet i en rettsak for å forhindre at du møter den tiltalte eller tiltaltes miljø. Politiet har mulighet for å tilby 24 timers vakthold bare i noen få og ekstreme tilfeller.

 

Besøksforbud

Besøksforbud betyr at den som truer og/eller utøver vold ikke har lov til å oppholde seg på et bestemt sted, besøke eller på noen annen måte ta kontakt med deg, for eksempel via telefonsamtaler, e-post, brev eller tekstmeldinger. Den som blir ilagt besøksforbud, kan også forbys å oppholde seg i eget hjem. Det betyr at det for eksempel kan nedlegges forbud mot at samboeren din oppsøker ditt og samboerens felles hjem og mot at voksne barn oppsøker foreldrene i hjemmet. Dette gjelder uavhengig av om for eksempel du eller samboeren som står som eier av boligen. Besøksforbudet skal hindre at du blir utsatt for trusler eller vold. Det er også tenkt at forbudet skal bidra til at du føler deg tryggere hvis du ønsker å anmelde vold og trusler som rammer deg. Du trenger imidlertid ikke å anmelde den som truer eller utsetter deg for vold/overgrep for å få iverksatt besøksforbud. Det betyr at den som blir ilagt forbudet ikke trenger å være dømt for vold eller trusler mot deg.

Det kan nedlegges forbud mot at samboeren din oppsøker ditt og samboerens felles hjem og mot at voksne barn oppsøker foreldrene i hjemmet.

Det er politiet som bestemmer om det skal ilegges besøksforbud. Forbudet må likevel prøves av retten - det betyr at retten ved en kjennelse avgjør om politiets pålegg skal opprettholdes.

 

Omvendt voldsalarm - kontaktforbud med elektronisk merking

Til forskjell fra besøksforbud, som er et virkemiddel politiet kan benytte ved mistanke om mulig voldsutøvelse, er kontaktforbud en straffereaksjon fra domstolen som gis etter en lovovertredelse. Voldsutøveren blir utstyrt med en elektronisk enhet, for eksempel en fotlenke, som utløser en alarm hos politiet straks han/hun beveger seg inn i en forbudssone. Politiet vil da varsle den voldsutsatte og kan følge voldsutøverens bevegelser på et elektronisk kart for så å foreta en arrestasjon før han/hun når frem til den voldsutsatte.

Politiet vil varsle den voldsutsatte og kan følge voldsutøverens bevegelser på et elektronisk kart.

Omvendt voldsalarm brukes i tillegg til vanlig mobil voldsalarm for å gi den voldsutsatte ekstra sikkerhet.

 

                                                                                                                             www.dinutvei.no