content_full_top - is not in layout!

Dårlig selvbilde

Dårlig selvbilde kommer ofte når en har blitt utsatt for traumer som det ikke blir satt ord på. En vil gjerne søke svar som hvorfor? Når en ikke finner svaret, vil en ofte lete etter svaret hos seg selv, og komme frem til at ”det må jo være meg det er/var noe galt med”. Når den utsatte tenker dette over tid, gjør det noe med hva en tenker om seg selv. Vi skiller mellom å ha god selvfølelse og god selvtillit. Det er fullt mulig å ha god selvtillit, men dårlig selvfølelse. Selvtillit er hva vi tenker om hva vi kan klare, og prestere, mens selvfølelse er hva vi tenker om vår egen verdi. Ofte blir disse begrepene forvekslet slik at en prøver å prestere mer og mer for kanskje da få det bedre, men det hjelper sjelden hvis det er selvfølelsen som er lav