content_full_top - is not in layout!

Behov for kontroll

Når en blir utsatt for seksuelle overgrep, mister en fullstendig kontroll over situasjonen, kroppen, følelsene og tankene sine. En ser ofte at voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep er opptatt av å ha kontroll over de tinga som er kontrollerbare i hverdagen. De kjenner seg ofte igjen i ord som ”kontrollfrik”.

 

Vansker med å si nei og grensesetting.

Det å bli utsatt for seksuelle overgrep handler om å bli utsatt for makt fra et annet menneske. I en overgrepssituasjon hjelper det sjelden å si nei. En overgriper har allerede bestemt seg for å gjennomføre overgrepet. Mange kan ubevisst tenke: ”Hva er vitsen med å si nei, jeg blir ikke hørt likevel”. Når en har vansker med å si nei, har en også vansker med å sette grenser for seg selv og andre.