Telefon krisesenter: 47 85 54 69

Vakttelefonen er betjent hele døgnet.

E-post: post@altakrise.no

Krisesenteret i Alta er en ideell organisasjon som gir krisesentertilbud på vegne av tre samarbeidskommuner:

Alta, Loppa og Karasjok kommune.

Alta krisesenter

Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Har du en partner/kjæreste, forelder eller andre familiemedlemmer som kontrollerer alt du gjør? Som truer, skremmer og ydmyker deg? Eller som slår deg, sparker, lugger eller stenger deg ute eller inne? Det er mange former for vold, og ikke alle gir fysiske skader eller setter synlige spor. Hvis du opplever at en som står deg nær får deg til å føle deg redd, snakker nedsettende og latterliggjør deg, får deg til å gjøre ting du ikke vil eller hindrer deg i å leve livet ditt slik du selv ønsker, er det også vold.

«Enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.»

                                                                                       (Per Isdal, «Meningen med volden», 2000).

På Alta krisesenter kan vi være behjelpelig med:

 • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
 • Individuelle samtaler
 • Sette ord på voldshandlinger
 • Bearbeide voldsopplevelsene
 • Komme ut av et voldelig forhold
 • Hjelp til å komme i kontakt med det offentlig hjelpeapparat (politi, nav, støttesentet for voldsutsattte, advokat)
 • Rettigheter ved, f.eks samlivsbrudd
 • Praktisk bistand
 • Reetablering
 • Tilbud om tolk
 • Vi har taushetsplikt.
 • Alle våre tjenester er gratis.
 • Døgnåpent

Alta krisesenter skal være et sted hvor:

 • En kan være trygg, å møte forståelse og varme.
 • En slipper en rolle for å bli akseptert.
 • En kan tørre å finne fram følelser å slippe de løs.
 • En kan finne fram ord på sin ordløse fortid, fri seg fra offerrollen og vinne tilbake egenverd og respekt.
 • En kan møte likesinnede, dele felles erfaringer, hjelpe og støtte hverandre fram mot et bedre liv.
 • En kan bygge opp styrke pg håp for framtiden på egne primisser.
 • En kan lære å se sammenhengen mellom senskader og overgrep/incest/vold og dermed få mulighet til selv å gjøre noe for å bedre sin situasjon.

 

Hvem kan kontakte oss?

 • Alle som er/har vært utsatt for psykisk eller fysisk vold eller trussel om vold i nære relasjoner.
 • Omsorgspersoner til utsatte barn.
 • Pårørende.
 • Andre pårørende enn omsorgspersonene
 • Hjelpeapparatet
 • Barnehage/skole

Vi vet at det krever mye for å kunne ta denne telefonen! 

Å ta kontakt med krisesenteret er ikke noe dramatisk skritt å ta, du kan velge å være anonym. Er du bekymret for noen, trenger noen å snakke med eller har behov for råd/veiledning, kontakt oss gjerne for en drøfting av situasjonen.

Du trenger ikke å ha blitt banket "gul og blå" eller vært utsatt for noe seksuelt for å kontakte oss. Psykisk mishandling er en veldig god grunn. Du vet selv når du ikke har det bra, når du blir behandlet på en måte som skremmer, ydmyker eller kontrollerer deg. Alt for mange biter i seg problemene og lider i stillhet.

Det behøver heller ikke være en akutt situasjon, det kan like gjerne være mange år siden hendelsen(e) har funnet sted.

 

Anonymitet

Vi er ikke journalpliktig. Det du deler med oss blir ikke nedskrevet eller arkivert, hvis du ikke ønsker det selv. Vi fører statistikk over antall brukere av de ulike tilbudene, men disse er ikke knyttet opp mot navn eller andre gjenkjennende opplysninger.

 

Våre erfaringer er at mange som har opplevd vold og/eller overgrep ikke ønsker at andre skal vite at de går til samtale her. Derfor har vi som ansatte en regel på at vi ikke hilser på brukerne ute, hvis ikke brukeren hilser først.

Barne og unges alarmtelefon: (gratis)

Er du redd når du er hjemme? blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de seg? Er du redd for å bli tvangsgiftet eller kjønnslemlestelse? Vi kan hjelpe deg.

 

 

 

 

Landsdekkende telefon:

Grønt nummer: 800 57 000

Døgnåpen landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende.

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.