Krisesenteret i Alta er en ideell organisasjon som gir krisesentertilbud på vegne av tre samarbeidskommuner:

Alta, Loppa og Karasjok kommune.

Alta krisesenter 

- trygt og anonymt

 

Krisesenteret er et tilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for fysisk og/eller psykisk vold i nære relasjoner. Vi har døgnåpent, og du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss uansett kjønn, alder eller nasjonalitet. Krisesenteret er drevet av ansatte med faglig kunnskap og lang erfaring med mishandlingsproblematikk. Formålet er å hjelpe de som er i en vanskelig livssituasjon.

Vi jobber ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp. Dette innebærer at vi ikke driver behandling, men setter fokus på den enkeltes ressurser. Vi erstatter ikke, men kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet. Alle våre tilbud er gratis.

1. januar 2010 trådte loven om krise­sentertilbud i kraft (krisesenterlova). I denne loven er alle kommunene pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. 

Alta krisesenter har bostedsadresse i Alta Kommune og er eid av Alta, Loppa og Karasjok kommune.

 

Hva kan vi tilby?

Krisesenteret tilbyr deg og eventuelt barna dine, beskyttelse, støtte og praktisk hjelp i en vanskelig tid. Vi kan gi deg individuelle samtaler, råd og veiledning, og med ditt samtykke, hjelp til å kontakte offentlig tjenesteapparat som advokat, politi og NAV med mer. Dersom du har behov for tolk ordner vi det.