Alta krisekrisesenter og SMISO er medlem av disse:

Alta krisesenter og SMISO Vest-Finnmark

Krisesenteret:

Krisesenteret er et tilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for fysisk og/eller psykisk vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et gratis samtale- og botilbud, du trenger ikke henvisning for å kontakte eller besøke oss. Vi har døgnåpent.

 

SMISO Vest-Finnmark, Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep

SMISO Vest-Finnmark er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr støtte, veiledning og rådgivning til de som er

 • utsatt for incest eller seksuelle overgrep
 • pårørende og partnere til utsatte
 • omsorgspersoner til utsatte barn
 • fagfolk som gjennom sin jobb møter utsatte

Vi har ingen krav til henvisning for den utsatte selv eller deres pårørende.

Vi har taushetsplikt og du kan være anonym om du ønsker det. SMISO Vest-Finnmark er åpnet mellom klokken 09.00 - 15.00 alle hverdager. 

 

Alta krisesenter og SMISO skal være et sted hvor:

 • En kan være trygg, å møte forståelse og varme.
 • En slipper en rolle for å bli akseptert.
 • En kan tørre å finne fram følelser å slippe de løs.
 • En kan finne fram ord på sin ordløse fortid, fri seg fra offerrollen og vinne tilbake egenverd og respekt.
 • En kan møte likesinnede, dele felles erfaringer, hjelpe og støtte hverandre fram mot et bedre liv.
 • En kan bygge opp styrke og håp for framtiden på egne primisser.
 • En kan lære å se sammenhengen mellom senskader og overgrep/incest/vold og dermed få mulighet til selv å gjøre noe for å bedre sin situasjon.

 

Vi har taushetsplikt og jobber etter prinsippet hjelp til selvhjelp. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss uansett kjønn, alder eller nasjonalitet. 

 

 

Barne og unges alarmtelefon: (gratis)

Er du redd når du er hjemme? blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de seg? Er du redd for å bli tvangsgiftet eller kjønnslemlestelse? Vi kan hjelpe deg.

 

Landsdekkende telefon:

Grønt nummer: 800 57 000

Døgnåpen landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende.